Kerekes Tamás
Az eltünt ütő nyomában
Bibor kiadó
Szépirodalmi Folyóirat
2007. június 20.
VI. évfolyam 6. szám
Kiadó-Szerkesztő: Kaskötő István
"Szépszó és Értelem"
nyitó oldal
kiadó-szerkesztő

próza
versek
műfordítás
esszé-gondolatok
klasszikusaink

beküldési feltételek
költség hozzájárulás
gyorsposta

          *
Ajánlott Honlapok

Aurin
Fantázia, Irodalom, 
Művészet
Baka István
Alapítvány
BARÁTOK
Irodalom. Művészet
Börzsönyi Helikon
Canadahun.com
Digitális Irodalmi
Akadémia
Hetedhéthatár
HUMANISTAmozgalom
Irodalmi Rádió
Közkincs
Litera
Irodalmi Portál
Magyar Elektronikus
Könyvtár
Magyaronline.net
Mercátor Stúdió
Elektronikus Könyvkiadó
Másképp látók
Rózsaméz
Rözseláng
Tiszatáj

Munkatársaink
Honlapjai

Benczés Sándor Gábor
Batta Eszter
Efraim Staub
Kamarás Klára
Kaskötő István
Kéri Katalin
Komlós Attila
Maszong József
Nagyszékely István
Polgár András
Szabolcs Piroska
Szabolcsi Zsóka
Szöllősi Zoltán
T.Agoston László
T.Fiser Ildikó
Váradi József
Végh Sándor


Tartalom
Próza
Fetykó Judit: Epreskert, folytatás
Kaskötő István: Közhirré tétetik
Ocsóvszky László: Félúton, folytatás
T. Ágoston László: Költözés hóesésben
Verzár Éva: Dr. Csóré


Kiket megront a szeretet, -a jóság
olykor a bűn és az alávalóság
kiknek szenvednie kell, és majd halnuk
mert ez a büntetésük és jutalmuk
boldogok akiknek rejtekeiben
hullámzik a pokol, -hullámzik a menny
akik értő fülekkel meghallják itt
az éveknek, felmorajló titkait
boldogok mind, akiket körbe ugat
átok, -gyűlölet, -halál, -és bűntudat
akik megszenvednek a szégyenekben
és úgy sírnak, -jajgatnak, -émelyegnek
akik vakon élnek, való-korukban
és majd feltámadnak, haló porukban.

Boldog kiben öröm akkor virágzik
ha minden csontja, és a szíve fázik
boldogok kiknek szíve véres cafat
de szegény lelkük, mégis, -mégis kacag
akiket kinevetnek, -nem értenek
akik Istentől, semmit nem kérdenek
kik nem ismernek díszes, nagy-hatalmat
csak ujjongást, -bánatot, és unalmat
kárörvendve örülve az életnek
mert boldogok kik vesztükbe tévednek
kiket nem hajt a parancs, a kívánság
akikbe borként ömlik a vidámság
akik vakon élnek, való-korukban
és majd feltámadnak, haló porukban.
Boldogok kik meg tudnak halni, -térni
akik képesek oktalan remélni
kiket a vihar, félbeszakít újra
testüket méltatlan tél, szele fújja
akik a földre rogynak, mindenestül
és úgy folyik rajtuk a víz keresztül
kik tudják hogy rossz irányba tartanak
kiknek a menny, csak távoli part marad
kiknek az ég, csak beteg-sárgán dereng
és ereikben, keserűség kereng
boldogok kiknek kezén, -lábán: lakat
akik ázott virágként borzonganak
akik vakon élnek, való-korukban
és majd feltámadnak, haló porukban.

Boldogok akiket erősnek látnak
de prédái maradnak a világnak
boldogok kiknek érzéseik vannak
és mégis megmaradnak társtalannak
kiket nem ringatnak végtelen habok
kiket az oltalom, faképnél hagyott
boldog akit ütnek, és nem meglepett
ki nem vesz fel, megtévesztő lepleket
akik úgy járnak-kelnek magányukban
és forgolódnak vaksötét ágyaikban
kiknek a szívét, aggodalmak rágják
és nem ismerik csak az élet fonákját
akik vakon élnek, való-korukban
és majd feltámadnak, haló porukban.

Boldogok kiknek könnyei peregnek
kiket nem féltenek és nem szeretnek
kik el tudnak veszni egy gondolatban
akik csak bámulnak bambán, -riadtan
akik holddal, -nappal, -szembe nem néznek
kiket nem hat meg, hajnali igézet
boldog lehet az, ki éhségre falánk
kiben szomjúság ég, mint a fáklyaláng
boldogok kik nem jók, csak vert seregnek
akik vereség elől, nem sietnek
boldogok kik villámnál tüzesebbek
akik a báránynál is kezesebbek
akik vakon élnek, való-korukban
és majd feltámadnak, haló porukban.

                      ***

Móritz Mátyás
Boldogok…
ember vagyok: szívem árad-apad,
épít s leront vad hullámtornyokat;
                 Rákos Sándor: Ember
Balassi Bálint
a középkor kiemelkedő magyar kőltőjére emlékeztetjük olvasóinkat
Szinyei Merse Pál
művei díszitik
kiadványunkat
Versek
Baka István: Könyörögj érettem 
Balázs Gyula: Epilógus
Baranyi Ferenc: Így vagy úgy  
Bodó Csiba Gizella: Magányosan
Csiki András: ide
Efraim Staub:  Megjött a nyár
G.Ferenczy Hanna:  Holt öböl
Jeney András: Lilla dal 
Kamarás Klára: Éjféli polémia
Kobrechel Károly: Egyszer még...
Ligeti Éva: Gyorsuló világ
Millei Ilona: Új hét
Móricz Eszter: Szeretnék...
Móritz Mátyás: Boldogok
Péter Erika: Antoniuusnak
Sárközi László: Egy költőnőhöz
Soós József: Gyepűelve
Uhrman Iván:  Párját sirató szarvasbika

A
MERCATOR STÚDIÓ
kiadásában megjelent
e-könyvek innen is nyithatók

Bittner János
Rohanj!

Fetykó Judit
Az ablakvitéz

G. Ferenczy Hanna
Túl a netovábbon

Kárpáti Tibor
Csillagzápor

Móritz Mátyás
Önmegcsonkitások

Sárközi László
Csikágó

Váradi József
A próbára tett táltos

Verzár Éva
Tüzet viszek...

*
*
könyvajánló
Bövebbet itt!
Bövebbet itt!Bövebbet itt!Bövebbet itt!
Bövebbet itt!
Üdvözöljük munkatársaink sorában,
Bodó Csiba Gizella és Soós József kőltőket.
..